ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนกุมภาพันธ์ 2567

อัปเดตล่าสุด 28 มี.ค. 2567
 • Share :
 • 1,444 Reads   

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 BEV 6,335 คัน ลดลงร้อยละ 15.94, HEV 11,991 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.38, และ PHEV 894 คัน ลดลงร้อยละ 28.42 โดยเทียบเป็นรายปี​​

26 มีนาคม 2567 - นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภาพรวมปริมาณการจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV 

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 6,335 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 15.94 โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่าง ๆ มีทั้งสิ้น 3,629 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 33.51
  • รถยนต์นั่ง จำนวน 3,530 คัน
  • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คน จำนวน 94 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจ จำนวน 1 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจร จำนวน 1 คัน
  • รถยนต์บริการให้เช่า จำนวน 3 คัน
 • รถกระบะ รถแวน มีทั้งสิ้น 41 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 412.50
 • รถยนต์สามล้อรับจ้าง มีทั้งสิ้น 2 คัน ลดลง จากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 92.59
  • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล จำนวน 2 คัน
 • รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 2,587 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 40.45
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 2,587 คัน
 • รถโดยสารมีทั้งสิ้น 18 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 91
 • รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 58 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 5,700

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV 

เดือนกุมภาพันธ์  2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 11,991 คัน  เพิ่มขึ้น จากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 51.38 โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่าง ๆ มีทั้งสิ้น 11,966 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 52.72
  • รถยนต์นั่ง จำนวน 11,958 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจ จำนวน 3 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจร จำนวน 5 คัน
 • รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 25 คัน ลดลง จากเดือนกุมภาพันธ์2566 ร้อยละ 70.93
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 25 คัน

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 894 คัน ลดลง จากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 28.42 โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่าง ๆ มีทั้งสิ้น 894 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 28.42
  • รถยนต์นั่ง จำนวน 894 คัน

 

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH