ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนกุมภาพันธ์ หด 19.28% อยู่ที่ 1.33 แสนคัน

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนกุมภาพันธ์ หดตัว 19.28% อยู่ที่ 1.33 แสนคัน

อัปเดตล่าสุด 26 มี.ค. 2567
  • Share :
  • 4,946 Reads   

ในเดือนกุมภาพันธ์  2567 ไทยมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 133,690 คัน ลดลง 19.28% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากยอดการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลง 9.25% และ 32.96% ตามลำดับ 

26 มีนาคม 2567 -นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังต่อไปนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีทั้งสิ้น 133,690 คัน ลดลง 19.28% เมื่อเทียบกับยอดผลิตจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และลดลงจากเดือนมกราคม 2567 ร้อยละ 5.92 เพราะผลิตเพื่อส่งออกและผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงร้อยละ 9.25 และ 32.96 ตามลำดับ ผลิตเพื่อส่งออกลดลงจากการผลิตรถกระบะลดลง เพราะบางบริษัทขาดชิ้นส่วนบางชิ้น ผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงจากการผลิตรถยนต์นั่งลดลงเพราะถูกรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาแบ่งส่วนแบ่ง และจากการผลิตรถกระบะลดลง เพราะยอดขายลดลงจากการเข้มงวดในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งสิ้น 133,690 คัน รายละเอียดดังนี้

- รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลิตได้ 50,441 คัน ลดลง จากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 14.56 โดยแบ่งเป็น

  • รถยนต์นั่ง Internal Combustion Engine ผลิตได้ 29,587 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 34.25
  • รถยนต์นั่ง Battery Electric Vehicle ผลิตได้ 766 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 1,602.22
  • รถยนต์นั่ง Plug-in Hybrid Electric Vehicle ผลิตได้ 541 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์  2566 ร้อยละ 52.96 
  • รถยนต์นั่ง Hybrid Electric Vehicle ผลิตได้ 19,547คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 52.19

- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ไม่มีการผลิต รวมเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 ผลิตได้10 คัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 58.33

- รถยนต์บรรทุก เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลิตได้ทั้งหมด 83,249 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 21.88 

- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลิตได้ทั้งหมด 80,252 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 22.77 

- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลิตได้ ้2,997 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 13.35

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลิตได ้86,762 คัน คิดเป็น 64.90 % ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ  9.26

- รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลิตเพื่อการส่งออก 25,497 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 0.71
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 61,265 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 12.85 

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลิตได้ 46,928 คัน คิดเป็น 35.10% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 32.96

- รถยนต์นั่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 24,944 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 26.03
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 18,987 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 43.52

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

#ยอดผลิตรถยนต์ 2567 #ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศ 2567 #ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก 2567 #ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก #ยอดผลิตรถยนต์ #ยอดผลิตรถกระบะ #ยอดผลิตรถบรรทุก #การผลิตรถยนต์นั่งในไทย #การผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH