ยอดขายรถยนต์ 2567 เดือน ก.พ. 52,843 คัน ลดลง 3.60% ขายกระบะร่วงต่อเนื่อง 43.2%

ยอดขายรถยนต์ 2567 เดือน ก.พ. 52,843 คัน ลดลง 3.60% ขายกระบะร่วงต่อเนื่อง 43.2%

อัปเดตล่าสุด 26 มี.ค. 2567
 • Share :
 • 2,803 Reads   

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 52,843 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 26.15 เพราะยอดขายรถกระบะและรถยนต์นั่งลดลงร้อยละ 43.2 และ 20.1 ตามลำดับ

26 มีนาคม 2567 - นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยรายละเอียดของยอดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ดังต่อไปนี้

ยอดขายรถยนต์ 2567

 • เดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 52,843 คัน ลดลงร้อยละ 3.60 และลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 26.15 เพราะยอดขายรถกระบะและรถยนต์นั่งลดลงร้อยละ 43.2 และ 20.1 ตามลำดับจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อตามนโยบายการให้กู้แบบรับผิดชอบและหนี้ครัวเรือนสูง และยอดขายรถ PPV ลดลงร้อยละ 47.6 จากการไปซื้อรถยนต์นั่งตรวจการณ์ที่เป็น HEV มากขึ้นเพราะราคาถูกกว่า รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศยังเติบโตในระดับต ่าเพราะงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ล่าช้าไปถึงเดือนเมษายน ท าให้การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐลดลง แยกเป็น 
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ มีจำนวน 31,536 คัน เท่ากับร้อยละ 59.68 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 9.14 
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์สันดาปภายใน (ICE) 13,360 คัน เท่ากับร้อยละ 25.28 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่ร้อยละ 41.38
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้า (BEV) 4,731 คัน เท่ากับร้อยละ 8.95 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่ร้อยละ 28.56
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) 255 คัน เท่ากับร้อยละ 0.48 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 8.93
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสม (HEV) 13,190 คัน เท่ากับร้อยละ 24.96 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 65.77
 • รถกระบะมีจำนวน 15,535 คัน ลดลงร้อยละ 43.15 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว รถ PPV มีจำนวน 3,304 คัน ลดลงร้อยละ 47.61 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว รถบรรทุก 5 – 10 ตัน มีจำนวน 1,471 คัน ลดลงร้อยละ 28 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว และรถประเภทอื่น ๆ มีจำนวน  997 คัน ลดลงร้อยละ 14.42 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนมกราคม 2567

#ยอดขายรถยนต์ 2567 #ยอดขายรถยนต์ในประเทศ #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH