จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2567 เดือนมีนาคม 'สมุทรปราการ' ครองแชมป์

"สมุทรปราการครองแชมป์" จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2567

อัปเดตล่าสุด 23 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 534 Reads   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยข้อมูลสถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศ ในเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 191 โรงงาน ขณะที่เงินลงทุนรวม 58,444.48 ล้านบาท โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุดจำนวน 21 แห่ง และมีเงินลงทุนรวมกว่า 902.68 ล้านบาท

สำหรับจังหวัด 3 อันดับแรกที่ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงงานมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2567 ได้แก่  

1) จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 21 แห่ง มีเงินทุนรวม 902.68 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 1,344 คน มีเครื่องจักรรวม 17,254.28  แรงม้า 

2) จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 19 แห่ง มีเงินทุนรวม 499.85 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 1,336 คน มีเครื่องจักรรวม 6,623.39 แรงม้า

3) จังหวัดชลบุรี มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 17 แห่ง มีเงินทุนรวม 603.36 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 357 คน มีเครื่องจักรรวม 8,103.32  แรงม้า

 โดยหากเปรียบเทียบเฉพาะจังหวัดที่มีเงินทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ฉะเชิงเทรา มีเงินทุนรวม 16,611.23 ล้านบาท ตามด้วยพระนครศรีอยุธยา 15,541.50 ล้านบาท และกาญจนบุรี 8,512.19 ล้านบาท

#จดทะเบียนโรงงาน #จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม #การจดทะเบียนโรงงาน #รง.4 กรมโรงงาน #โรงงาน #โรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ. #จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2567

อ่านต่อ: 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH