ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนมีนาคม หดตัว 23.08% อยู่ที่ 1.38 แสนคัน

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนมีนาคม หดตัว 23.08% อยู่ที่ 1.38 แสนคัน

อัปเดตล่าสุด 25 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 3,734 Reads   

ในเดือนมีนาคม  2567 ไทยมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 138,331 คัน ลดลง 23.08% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการผลิตสำหรับจำหน่ายในประเทศที่ลดลงอย่างมากตามยอดขายจากการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้มงวด รวมถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังมีจำนวนน้อย เนื่องจากหลายโรงงานยังไม่พร้อมสำหรับการผลิต อย่างไรก็ตาม ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคมสูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 3.47%

Advertisement

25 เมษายน 2567 -นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมีนาคม 2567 ดังต่อไปนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2567 มีทั้งสิ้น 138,331 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 23.08 ลดลงจากการผลิตขายในประเทศลดลงร้อยละ 41.01 จากการผลิตรถกระบะและรถยนต์นั่งที่ลดลงตามยอดขายในประเทศที่ลดลงจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมไปถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่มาก เพราะโรงงานผลิตรถยนต์บางบริษัทยังไม่พร้อม ซึ่งคาดว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ร้อยละ 3.47

ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 138,331 คัน รายละเอียดดังนี้

- รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2567 ผลิตได้ 52,099 คัน ลดลง จากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 18.39 โดยแบ่งเป็น

  • รถยนต์นั่ง Internal Combustion Engine ผลิตได้ 31,684 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 34.39
  • รถยนต์นั่ง Battery Electric Vehicle ผลิตได้ 1,226 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 2,965
  • รถยนต์นั่ง Plug-in Hybrid Electric Vehicle ผลิตได้  606 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม  2566 ร้อยละ 29.29 
  • รถยนต์นั่ง Hybrid Electric Vehicle ผลิตได้ 18,583 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 26.84

- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมีนาคม 2567 ไม่มีการผลิต รวมเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 ผลิตได้10 คัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 68.75

- รถยนต์บรรทุก เดือนมีนาคม 2567 ผลิตได้ทั้งหมด  86,232 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 25.66 

- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2567 ผลิตได้ทั้งหมด 83,210 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 26.34 

- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนมีนาคม 2567 ผลิตได้ 3,022 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 0.26

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนมีนาคม 2567 ผลิตได้ 91,808 คัน คิดเป็น 66.37 % ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ  9.09

- รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2567 ผลิตเพื่อการส่งออก 28,719 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 10.97
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2567 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 63,089 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 16

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนมีนาคม 2567 ผลิตได้ 46,523 คัน คิดเป็น ร้อยละ 33.63 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 41.01

- รถยนต์นั่ง เดือนมีนาคม 2567 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 23,380 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 38.41 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมีนาคม 2567 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ  20,121 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 46.86

 

#ยอดผลิตรถยนต์ 2567 #ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศ 2567 #ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก 2567 #ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก #ยอดผลิตรถยนต์ #ยอดผลิตรถกระบะ #ยอดผลิตรถบรรทุก #การผลิตรถยนต์นั่งในไทย #การผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH