ยอดขายรถยนต์ 2567 เดือน มี.ค. 56,099 คัน เพิ่มขึ้น 6.16% ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 29.83

ยอดขายรถยนต์ 2567 เดือน มี.ค. 56,099 คัน เพิ่มขึ้น 6.16% ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 29.83

อัปเดตล่าสุด 25 เม.ย. 2567
 • Share :
 • 3,334 Reads   

ในเดือนมีนาคม 2567 ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 56,099 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ร้อยละ 6.16 และลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 29.83 ลดลงจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินจากหนี้ครัวเรือนที่สูงมากและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

25 เมษายน 2567 - นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยรายละเอียดของยอดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ดังต่อไปนี้

ยอดขายรถยนต์ 2567

 • เดือนมีนาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 56,099 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16 และลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 29.83 ลดลงจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินจากหนี้ครัวเรือนที่สูงมากและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เพราะความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 ที่ล่าช้าไปหลายเดือน ท าให้การใช้จ่าย การลงทุน และการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชะลอตัวไปด้วย ซึ่งคาดว่าครึ่งปีหลังยอดขายรถยนต์จะดีขึ้นจากการใช้จ่าย การลงทุนและการกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาลร่วมกับการลงทุนของเอกชนและการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นมากกว่า 33 ล้านคน แยกเป็น 
 • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ มีจำนวน 30,894 คัน เท่ากับร้อยละ 55.07 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 22.70
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์สันดาปภายใน (ICE) 13,390 คัน เท่ากับร้อยละ 23.87 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่ร้อยละ 48.36
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้า (BEV) 4,615 คัน เท่ากับร้อยละ  8.23 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่ร้อยละ 28.38
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊ก (PHEV) 201 คัน เท่ากับร้อยละ 0.36 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ  8.93
  • รถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งตรวจการณ์ไฟฟ้าผสม (HEV) 12,688 คัน เท่ากับร้อยละ 22.62 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 70.24
 • รถกระบะมีจำนวน 16,212 คัน ลดลงร้อยละ 45.27 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว รถ PPV มีจำนวน 3,436 คัน ลดลงร้อยละ 46.68 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว รถบรรทุก 5 – 10 ตัน มีจำนวน 1,582 คัน ลดลงร้อยละ 38.87 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว และรถประเภทอื่น ๆ มีจำนวน  3,975 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 200.45 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

#ยอดขายรถยนต์ 2567 #ยอดขายรถยนต์ในประเทศ #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH