ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนมีนาคม 2567

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนมีนาคม 2567

อัปเดตล่าสุด 25 เม.ย. 2567
 • Share :
 • 2,319 Reads   

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2567 BEV 7,436 คัน ลดลงร้อยละ 15.59, HEV 11,980 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.70, และ PHEV 876 คัน ลดลงร้อยละ 25.64 โดยเทียบเป็นรายปี​​

25 เมษายน 2567 - นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภาพรวมปริมาณการจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV

เดือนมีนาคม 2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 7,436 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ  15.59 โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่าง ๆ มีทั้งสิ้น  4,983 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 19.91
  • รถยนต์นั่ง จำนวน 4,722 คัน
  • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คน จำนวน 247 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจ จำนวน 1 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจร จำนวน 13 คัน
 • รถกระบะ รถแวน มีทั้งสิ้น  21 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 425
 • รถยนต์สามล้อรับจ้าง มีทั้งสิ้น 3 คัน ลดลง จากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ  90.32
  • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล จำนวน 3 คัน
 • รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 2,366 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ  4.55
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 2,366 คัน
 • รถโดยสารมีทั้งสิ้น 7 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 97.20
 • รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 58 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 43.59

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV

เดือนมีนาคม  2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 11,980 คัน  เพิ่มขึ้น จากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 35.70 โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่าง ๆ มีทั้งสิ้น 11,941  คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 36.22
  • รถยนต์นั่ง จำนวน 11,929 คัน
  • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจ จำนวน 2 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจร จำนวน 5 คัน
  • รถยนต์บริการให้เช่า จำนวน 3 คัน
 • รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 39 คัน ลดลง จากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 37.10
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 39 คัน

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV

เดือนมีนาคม 2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 876 คัน ลดลง จากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 25.64 โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่าง ๆ มีทั้งสิ้น 876 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 25.64
  • รถยนต์นั่ง จำนวน 874 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจร จำนวน 2 คัน

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์​ 2567

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH