มาตรการภาษี ลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สรรพากร

ข่าวดี! ลงทุนระบบ Automation วันนี้ ได้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% นาน 5 ปี

อัปเดตล่าสุด 8 พ.ค. 2565
  • Share :
  • 1,321 Reads   

ข่าวดี! สำหรับสถานประกอบการในการลงทุนระบบอัตโนมัติ (Automation) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65 สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% นาน 5 ปี

กรมสรรพากร และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotic Excellence : CoRE) ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่ลงทุนระบบอัตโนมัติ สามารถยื่นขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) ร้อยละ 20 เป็นเวลา 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของการลงทุน เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับรอง คลิกที่นี่ หรือสแกน QR code ในภาพ

มาตรการภาษี ลงทุนเครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สรรพากร

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 421)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

แผนกบริการธุรกรรมและประสานงานภาครัฐ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
02-2807272 ต่อ 8213 (คุณสุทักษ์), 8214 (คุณสุชาธิษณ์), 8224 (คุณสุธินี)
E-mail : suthinee@thaieei.com

หน่วยตรวจสอบและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณภักดี พรมจันทึก โทรศัพท์ : 063-1452663
คุณสุรเชษฐ์ วงศ์กาญจนะ โทรศัพท์ : 082-5566212
E-mail : rdar@tgi.mail.go.th

 

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH