ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนเมษายน หดตัว 11.02% อยู่ที่ 1.04 แสนคัน

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนเมษายน หดตัว 11.02% อยู่ที่ 1.04 แสนคัน

อัปเดตล่าสุด 23 พ.ค. 2567
  • Share :
  • 1,487 Reads   

ในเดือนเมษายน 2567 ไทยมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 104,667 คัน ลดลง 11.02% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อขายในประเทศที่ลดลง 5.03% และ 45.94% ตามลำดับ สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง สาเหตุจากหนี้ครัวเรือนสูง เศรษฐกิจเติบโตในอัตราต่ำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมติดลบมาหลายเดือน และกำลังซื้อที่เปราะบาง 

Advertisement

23 พฤษภาคม 2567 -นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนเมษายน 2567 ดังต่อไปนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2567 มีทั้งสิ้น 104,667 คัน ลดลง 11.02% จากเดือนเมษายน 2566 และลดลง 24.34% จากเดือนที่แล้ว โดยการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อขายในประเทศที่ลดลง  5.03% และ 45.94% ตามลำดับ สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง เพราะหนี้ครัวเรือนที่สูงและเศรษฐกิจเติบโตในอัตราต่ำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมติดลบมาหลายเดือน กำลังซื้อยังเปราะบาง  

ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนเมษายน 2567 รวมทั้งสิ้น 104,667 คัน รายละเอียดดังนี้

- รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2567 ผลิตได้ 38,190 คัน ลดลง 5.39% จากเดือนเมษายน 2566 สำหรับการผลิตรถยนต์นั่งรวมทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 193,239 คัน คิดเป็น 37.25 % ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 12.11% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

  • รถยนต์นั่ง Internal Combustion Engine ผลิตได้ 23,568 คัน ลดลง 28.84% จากเดือนเมษายน 2566
  • รถยนต์นั่ง Battery Electric Vehicle ผลิตได้ 644 คัน เพิ่มขึ้น 2,476% จากเดือนเมษายน 2566
  • รถยนต์นั่ง Plug-in Hybrid Electric Vehicle ผลิตได้ 246  คัน ลดลง 56.77% จากเดือนเมษายน 2566
  • รถยนต์นั่ง Hybrid Electric Vehicle ผลิตได้  13,732 คัน เพิ่มขึ้น 106.43% จากเดือนเมษายน 2566

- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2567 ไม่มีการผลิต รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2567 ผลิตได้10 คัน ลดลง  78.26% จากปีที่แล้ว

- รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2567 ผลิตได้ทั้งหมด 66,477 คัน ลดลง 13.95% จากเดือนเมษายน 2566 สำหรับการผลิตรถบรรทุกรวมทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 325,541 คัน ลดลง 19.72% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2567 ผลิตได้ทั้งหมด 65,752 คัน ลดลง 12.50จากเดือนเมษายน 2566 รวมทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 316,002 คัน คิดเป็น 60.91 % ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 20.08% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน  2567 ผลิตได้ 725 คัน ลดลง 65.61% จากเดือนเมษายน 2566 รวมทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,539 คัน ลดลง 5.79% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนเมษายน 2567 รถยนต์เพื่อส่งออกผลิตได้ทั้งสิ้น 71,928 คัน คิดเป็น 68.72 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 5.92% จากเดือนเมษายน 2566 สำหรับการผลิตเพื่อส่งออกทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 345,608 คัน คิดเป็น 66.62 % ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2.93% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

- รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2567 ผลิตเพื่อการส่งออก 20,792 คัน เพิ่มขึ้น 5.03% จากเดือนเมษายน 2566 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2567 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 51,136 คัน เพิ่มขึ้น 6.29% จากเดือนเมษายน 2566 

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนเมษายน 2567 ผลิตได้ 32,739 คัน คิดเป็น 31.28% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 34.17% จากเดือนเมษายน 2566 สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 173,182 คัน คิดเป็น 33.38 % ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 35.71% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566

- รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2567 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 17,398 คัน ลดลง 15.42% จากเดือนเมษายน 2566 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2567 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ  14,616 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 45.94

#ยอดผลิตรถยนต์ 2567 #ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศ 2567 #ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก 2567 #ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก #ยอดผลิตรถยนต์ #ยอดผลิตรถกระบะ #ยอดผลิตรถบรรทุก #การผลิตรถยนต์นั่งในไทย #การผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH