ยอดผลิตและยอดขายรถจักรยานยนต์ 2567 เดือน มี.ค. รวม 2.1 แสนคัน ลดลง 4.05%

ยอดผลิตและยอดขายรถจักรยานยนต์ 2567 เดือน มี.ค. รวม 2.1 แสนคัน ลดลง 4.05%

อัปเดตล่าสุด 26 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 755 Reads   

ในเดือนมีนาคม 2567 ไทยมีการผลิตรถจักรยานยนต์จำนวนทั้งสิ้น 219,434 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 4.05  แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 179,806 คัน และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 39,628 คัน 

​25 เมษายน 2567 - นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม 2567 ผลิตได้ทั้งสิ้น 219,434 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 4.05 

- รถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU)  179,806  คัน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 9.42  (YoY)
-
ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD)  39,628 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 31.26 (YoY)


ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ 

เดือนมีนาคม 2567 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 219,434 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 4.05 แยกเป็นรถจักรยานยนต์ส าเร็จรูป (CBU) 179,806 คัน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 9.42 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 39,628 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 31.26

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – มีนาคม 2567 มีจ านวนทั้งสิ้น 660,741 คัน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 7.78 โดยแยกเป็นรถจักรยานยนต์ส าเร็จรูป (CBU) 533,398 คัน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 8.14 แต่ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 127,343 คัน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 6.22

ยอดขายรถจักรยานยนต์ 

- รถจักรยานยนต์มียอดขาย 149,938 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 4.37 แต่ลดลง จากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 18.72

 

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

#ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ 2567 #ตัวเลขผลิตรถจักรยานยนต์ 2567 #การผลิตรถจักรยานยนต์ 2567 #การผลิตชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 2567 #การผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย #ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ #ตัวเลขผลิตรถจักรยานยนต์ #การผลิตชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ #กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ส.อ.ท. #FTI 

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH