ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนเมษายน 2567

ยอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เดือนเมษายน 2567

อัปเดตล่าสุด 23 พ.ค. 2567
 • Share :
 • 945 Reads   

ยอดจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) ยานยนต์ไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2567 รถ BEV 6,041 คัน ลดลง 16.60% จากเดือนเมษายน 2566, รถ HEV 10,414 คัน เพิ่มขึ้น 68.02%, และรถ PHEV 639 คัน ลดลง 18.49% 

23 พฤษภาคม 2567 - นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภาพรวมปริมาณการจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยประจำเดือนเมษายน 2567 ดังนี้

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV 

เดือนเมษายน 2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 6,041 คัน ลดลง 16.60% จากเดือนเมษายนปีที่แล้ว สำหรับตัวเลขสะสมทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,733 คัน เพิ่มขึ้น 36.30% จากช่วงเดียวกันในปี 2566 

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่าง ๆ มีทั้งสิ้น 4,091 คัน ลดลง 7.09% จากเดือนเมษายน 2566
  • รถยนต์นั่ง จำนวน 4,009 คัน
  • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คน จำนวน 69 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจ จำนวน 2 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจร จำนวน 11 คัน
 • รถกระบะ รถแวน มีทั้งสิ้น  4 คัน เพิ่มขึ้น 100% จากเดือนเมษายน 2566 
 • รถยนต์สามล้อรับจ้าง มีทั้งสิ้น 22 คัน เพิ่มขึ้น 15.79% จากเดือนเมษายน 2566 
  • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล จำนวน 2 คัน
  •  รถยนต์รับจ้างสามล้อ จำนวน 20 คัน
 • รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 1,853 คัน เพิ่มขึ้น 49.68% จากเดือนเมษายน 2566
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 1,853 คัน
 • รถโดยสารมีทั้งสิ้น 61 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 34.41
 • รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 10 คัน เพิ่มขึ้น 11.11% จากเดือนเมษายน 2566

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV 

เดือนเมษายน  2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 10,414 คัน  เพิ่มขึ้น 68.02% จากเดือนเมษายน 2566 สำหรับตัวเลขสะสมทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,528 คัน เพิ่มขึ้น 58.41% จากช่วงเดียวกันในปี 2566

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่าง ๆ มีทั้งสิ้น 10,371 คัน เพิ่มขึ้น 68.31% จากเดือนเมษายน 2566
  • รถยนต์นั่ง จำนวน 10,359 คัน
  • รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คน จำนวน 4 คัน
  • รถยนต์บริการธุรกิจ จำนวน 4 คัน
  • รถยนต์บริการทัศนาจร จำนวน 4 คัน
 • รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 43 คัน ลดลง 19.44% จากเดือนเมษายน 2566
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 43 คัน

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV

เดือนเมษายน 2567 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 639 คัน ลดลง 18.49% จากเดือนเมษายน 2566 สำหรับตัวเลขสะสมทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,349 คัน ลดลง 19.73% จากช่วงเดียวกันในปี 2566

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่าง ๆ มีทั้งสิ้น 639 คัน ลดลง 18.49% จากเดือนเมษายน 2566
  • รถยนต์นั่ง จำนวน 639 คัน

ตัวเลขสถิติของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เดือนมีนาคม​ 2567

 

บทความยอดนิยม 10 อันดับ

 

อัปเดตข่าวทุกวันที่นี่ www.mreport.co.th   

Line / Facebook / Twitter / YouTube @MreportTH